Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008

Περί μύθων


   Μία φορά κι έναν καιρό, έλεγε ο Αίσωπος:
   "Αίλουρος συλλαβών αλεκτρυόνα μετ' ευλόγου τούτον αιτίας ηβουλήθη καταφάγειν. καί δή κατηγόρει αυτού λέγων, ως οχληρός είη τοις ανθρώποις νύκτωρ κεκραγώς καί μή συγχωρών ύπνου τυγχάνειν. του δ' απολογουμένου επί τη εκείνων ωφελεία τούτο ποιείν, ως επί τα συνήθη των έργων εγείρεσθαι, πάλιν ο αίλουρος αιτίαν επέφερεν, ως ασεβής είη περί την φύσιν μητρί και αδελφαίς συμμιγνύμενος. του δέ και τούτο πρός ωφέλειαν των δεσποτών πράττειν φήσαντος πολλών αυτοίς εντεύθεν ωών τικτομένων, ο αίλουρος ειπών:"αλλ' ει σύ γε πολλών ευπορείς ευπροσώπων απολογιών, έγωγε μέντοι άτροφος ου μένω" τούτον κατεθοινήσατο.
   Ο μύθος δηλοί, ότι η πονηρά φύσις πλημμελείν αιρουμένη, ει μή μετ' ευλόγου δυνηθείη προσχήματος, απαρακαλύπτως γε μήν πονηρεύεται."
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
   "Ένας γάτος έπιασε έναν πετεινό, αλλά θέλησε να βρει μια δικαιολογία για να τον φάει. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι γινόταν ενοχλητικός στους ανθρώπους, γιατί λαλούσε τη νύχτα και δεν άφηνε τους ανθρώπους να κοιμηθούν. Εκείνος ανταπάντησε πως το κάνει για δικό τους καλό, ώστε να σηκωθούν και να ασχοληθούν με τις καθημερινές δουλειές τους. μα ο γάτος απτόητος, τον κατηγόρησε και πάλι λέγοντας πως βεβηλώνει τους νόμους της φύσης εφόσον πλαγιάζει με τη μητέρα και τις αδερφές του. Ο πετεινός και σ' αυτή την κατηγορία απάντησε πως κοιμάται μαζί τους για να ωφελήσει τα αφεντικά του, γιατί έτσι γεννιούνται πολλά αυγά. Ο γάτος τότε είπε:" Μα, αν εσύ τα καταφέρνεις στα εύσχημα προσχήματα, εγώ νηστικός δεν θα μείνω" και με μιας τον έφαγε.
   Η ιστορία φανερώνει ότι η κακή φύση που προτιμάει να εγκληματίσει, άν μπορέσει, θα το κάνει χρησιμοποιώντας κάποιο πρόσχημα, διαφορετικά θα το κάνει φανερά και απροκάλυπτα."