Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Περί ερωτημάτων

  

   Το ρήμα "ερωτώ", προέρχεται από το ρήμα ερέω - ερέ(F)ω (το βλέπουμε ήδη στον Όμηρο: («ἐρέων γενεήν τε τόκον τε», Ομ. Οδ.· «ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα», Ομ. Ιλ.) και σημαίνει αναζητώ, ερευνώ, ψάχνω, ρωτώ [πβ. το αντίστοιχο στην ιων. είρωμαι]. Η ερώτηση δηλαδή, είναι η αναζήτηση μιας αλήθειας, μιας απάντησις που να λύνει την απορία μας. 

     Με πόσα ερωτήματα άραγε είμαστε φορτωμένοι, πόσα ερωτήματα κουβαλάμε από την έναρξη της ζωής μας και μέχρι τη λήξη της; "Γιατί μαμά;", "Γιατί μπαμπά;", οι πρώτες μας απορίες απλές και εύκολες ( τις περισσότερες φορές ) στην απάντησή τους. Κι έπειτα κι άλλες, κι άλλες... Κι ενώ απαντάς τη μία, σα Λερναία Ύδρα "γεννιούνται" περισσότε-ρες. Ερωτήματα απλά, αλλά και κρίσιμα. Ερωτήματα που καθορίζουν την πορεία της ζωής μας, αλλά και προσπαθούν να απαντήσουν τη "συνέχεια" της. "Να δεχτώ αυτή τη δουλειά;", "Κάνει αυτή η κοπέλα για μένα;". Υπαρξιακά και μεταφυσικά ερωτήματα. "Πώς ήρθαμε στον κόσμο;", "Πια είναι η αποστολή μας;", "Είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν;", "Υπάρχει άλλη ζωή;", και αμέτρητα ακόμα ερωτήματα.

     Το κακό με τα ερωτήματα, είναι πως στο τέλος εθιζόμα-στε σ' αυτά, όπως με το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, και ξεχνάμε να ζήσουμε τη ζωή μας.Τα ερωτήματα, είναι αυτά που οδήγησαν στην εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά μήπως είναι κι αυτά που θα τον καταστρέψουν; Και ποιος δεν θα ήθελε να σταματήσει αυτή τη ροή των ερωτημάτων και να ζήσει μια ήρεμη ζωή χωρίς να πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ποιος δεν έχει νοσταλγήσει αυτή τη γαλήνη;( αν την έχει δοκιμάσει ποτέ!!!)

Ελληνικών το φιλοσοφείν.....